Westelijke randweg 1

In de gemeente Bloemendaal is op dit moment een groot tekort aan woningen voor jongeren en starters, zeker in het betaalbare segment. Wibaut en AIVM werken aan een woonconcept voor jongeren om dit tekort op te vullen. Dit project is nog in een beginstadium. Op deze website houden wij buurtbewoners en geïnteresseerden op de hoogte van de planontwikkeling.

Locatie

De locatie ligt aan de Westelijke Randweg 1 in Overveen (Bloemendaal), bij de kruising met de spoorlijn Haarlem - Uitgeest. Voorzieningen zijn hier binnen handbereik, stations op fietsafstand en daarmee is dit een goede plek voor jongeren en starters.

Op de locatie staat de voormalige opslagplaats van verkeersborden van de provincie. De buren zijn een transformatorstation en een volkstuinencomplex. Achter dit volkstuinencomplex staan de woningen van het Kennemerpark. Aan de noord-, oost- en westzijde omringen de Westelijke randweg en het spoor de locatie. 

In tegenstelling tot het Kennemerpark is deze plek nu een rafelrandje, één van de weinige rafelrandjes van Bloemendaal. Wibaut en AIVM dragen bij aan de leefbaarheid van Bloemendaal door ook deze locatie te ontwikkelen tot een duurzame woonomgeving.

Project

Voor de locatie aan de Westelijke Randweg voorzien Wibaut en AIVM een gebouw met circa 105 studio’s en appartementen van verschillende grootte. Het gebouw bevat veel gedeelde voorzieningen, zoals een gym, een gezamenlijke lounge, een wasbar en deelauto’s en -scooters. Aan welke deelvoorzieningen behoefte is, bespreken we in een woonpanel met de doelgroep.

Daarnaast werken Wibaut en AIVM samen met de gemeente, tuinders, omwonenden en potentiële bewoners – in de geest van de Omgevingswet – aan een gedragen herontwikkeling van de Westelijke Randweg 1.

Wat gebeurt er wannneer?

  • Woonpanels

    1e en 2e kwartaal 2019

Veelgestelde vragen

Algemeen

Hoeveel woningen komen er?

Circa 105 studio’s en appartementen.

Hoe groot worden de woningen?

Op dit moment gaan we uit van woningen van 25 en 50m².

Welke gezamenlijke voorzieningen komen er voor bewoners?

In het huidige concept denken we aan een multimedialounge, een wasbar, sportvoorzieningen, een gezamenlijk terras, elektrische deelauto’s en scooters. Wij benutten de panelgesprekken die we met geïnteresseerden houden om meer gedetailleerde informatie te verzamelen over de voorzieningen waaraan behoefte is.

Mogen omwonenden ook gebruik van maken van de gezamenlijke voorzieningen?

Als zij daar prijs op stellen, dan onderzoeken we de mogelijkheden daarvoor

Hoeveel parkeerplaatsen komen er?

Vooralsnog 55 parkeerplaatsen.

Zijn er wel voldoende parkeerplaatsen voor de bewoners?

Ja, dat verwachten we zeker. De beoogde doelgroep heeft vaak geen auto, omdat er drie treinstations in de buurt liggen en de centra van Bloemendaal en Haarlem zich op slechts enkele fietsminuten bevinden.

Wat zijn de gevolgen van dit project voor de volkstuinen?

Daar komt geen enkele verandering in als gevolg van dit project.

Ontstaat er geen overlast als je zoveel jongeren bij elkaar laat wonen.

Er is inmiddels ervaring met projecten in meerdere plaatsen, zoals Utrecht, Amsterdam en Diemen met nog grotere aantallen jongeren in één project. Deze problemen blijken zich niet meer voor te doen dan bij reguliere woningbouwprojecten.

Het gebouw wordt 5 lagen hoog. Is dat niet veel te hoog? Kan het niet een of twee lagen minder?

Er is een minimum aantal woningen nodig om het project te doen slagen. Op deze locatie betekent dat dat er vijf bouwlagen moeten komen. Dat kan en mag hier, mede omdat er geen directe buren zijn. 

Is de plek wel bereikbaar voor de auto en de fiets?

We onderzoeken nog wat de meest ideale ontsluiting wordt, maar we zorgen dat de ontsluiting zowel voor de auto als de fiets goed wordt uitgewerkt.

Het perceel ligt aan de drukke Westelijke Randweg. Levert dat niet teveel overlast op?

We treffen specifieke maatregelen om overlast van geluid et cetera zodanig te beperken dat we voldoen aan de geldende wetgeving.

Wat doen jullie aan duurzaamheid?

Het concept van het gebouw is al heel duurzaam: kleine woningen en veel voorzieningen die gezamenlijk worden gebruikt. Zonder ingrijpende verbouwingen kunnen we woningen ook combineren. Daarnaast kiezen we duurzame materialen en zorgen we voor een energiezuinig concept. Tot slot zullen we zoveel mogelijk circulair werken met bijvoorbeeld een materialenpaspoort.

Proces

Wanneer horen we meer over de plannen?

In het najaar van 2018 vond een informatiebijeenkomst voor de omwonenden plaats. Verder komt nieuwe informatie op deze website. Mensen die zich ingeschreven hebben, krijgen een uitnodiging om mee te doen aan een bewonerspanel om hun voorkeuren en wensen aan te geven. Ook krijgen zij regelmatig updates over het project.

 

Hebben we nog invloed op de plannen?

Samen met de gemeente gaan we in gesprek met omwonenden, tuinders, Liander en de potentiële bewoners. We luisteren serieus naar alle opmerkingen die op ons plan komen. Waar mogelijk verwerken we eventuele suggesties en wensen. Indien dat niet kan, bijvoorbeeld omdat het wettelijk niet is toegestaan of te kostbaar, zullen we dat goed toelichten.

Wanneer start de bouw?

We moeten eerst de procedures goed afronden. Op dit moment verwachten we dat de bouw voorjaar 2020 zou kunnen starten.

Wanneer wonen de eerste mensen daar?

Als de bouw voorjaar 2020 start, dan is circa één jaar later het gebouw klaar om in gebruiken genomen te worden.

Overig

Wat worden de huurprijzen?

Die zijn nu nog niet bekend.

Komt er ook sociale huur?

Een substantieel deel van de woningen valt in het segment van sociale huur, maar specifiek bestemd voor starters en young professionals.

 

Kan een ontwikkelaar wel de maatschappelijke rol van een woningcorporatie invullen?

Ja, dat kan, dat gebeurt op meerdere plaatsen in Nederland.

Hoe kun je je aanmelden?

Schrijf je in via het interesseformulier en we houden je op de hoogte.

Krijgen jongeren uit Bloemendaal voorrang?

Wettelijk mogen we geen onderscheid maken tussen jongeren van buiten de gemeente en Bloemendalers, maar we zijn wel van plan om eerst in de gemeente Bloemendaal de werving te starten. De precieze toewijzing werken we op dit moment uit.

 

Wat is een jongerencontract?

Sinds 2016 bestaan deze contracten voor specifieke woonprojecten. De contracten hebben een maximale looptijd van vijf jaar en zijn bedoeld voor jongerenhuisvesting. Ze mogen met twee jaar worden verlengd. Na beëindiging van de huurovereenkomst moet de woning weer voor jongerenhuisvesting gebruikt worden. De huurder moet onder de 28 jaar oud zijn. Lees hier meer.

 

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief, dan houden we u op de hoogte van het laatste nieuws.

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer